Tuesday, October 9, 2012


ABD. SHUKOR TALIB
( Guru Cemerlang PQS DG 44 )

       Masa interaksi antara guru dan pelajar di sekolah amat terhad. Peruntukan masa bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Cuma 4 masa sahaja seminggu. 4 masa yang diperuntukan itu digunakan sebaiknya oleh guru untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, sesi pengayaan dan pemulihan, latih tubi topikal, pentaksiran lisan berasaskan sekolah (PLBS), perbincangan dan pembentangan kumpulan dan kajian perpustakaan.Tajuk yang berkaitan dengan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5 sebanyak  6 topik dan 106 sub topik. Ditambah pula dengan kelas tambahan, kerja rumah terancang dan aktiviti sukan dan persatuan membuatkan pelajar berasa letih dan memenatkan.

       Laman blog ini dibina sebagai alternatif baru pembelajaran Pendidikan Al-Quran dan Sunnah yang diharapkan dapat memberikan impak yang besar kepada minat dan kesungguhan pelajar dalam mendalami ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Dengan adanya laman web ini, pelajar dapat berinteraksi dengan guru di luar waktu pengajaran dan pembelajaran, dapat mengajukan soalan yang berkaitan dengan mata pelajaran, seterusnya dapat berbincang dan bertukar-tukar pandangan dan pendapat dikalangan pelayar samada dari sekolah yang sama atau sekolah-sekolah yang lain. 
 
       Semoga ianya dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dan menjadi sebagai satu wadah atau “one stop centre” bagi semua pelajar yang mengambil mata pelajaran ini. Di sini guru dan pelajar dapat memuat turun bahan-bahan yang berkaitan dengan mata pelajaran seterusnya dapat bertukar-tukar pandangan dan idea bagi memastikan kecemerlangan dalam SPM khususnya bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah.