Tuesday, July 24, 2012

Hukum Menderma Darah Bulan Ramadhan

 

Mungkin di kalangan kita kurang tahu mengenainya. Allah memberi kesempatan untuk mengkaji hukum ini. Sukalah saya di sini untuk berkongsi dengan pembaca supaya ilmu Allah itu tidak menjadi sempit dan akan tersebar meluas.

Pada hakikatnya isu ini adalah isu terkini. Sama sekali tidak wujud di zaman Rasulallah, zaman sahabat, mahupun di zaman tabie' dan tabie' tabien. Bahkan juga pada zaman Imam yang empat. Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali. Tidak mungkin kita memperolehi hukum ini dari zaman mereka kerana masih tidak wujud masalah ini. Saya akan cuba ringkaskan syarahnya supaya senang untuk difahami.

Isu ini kurang diperdebatkan oleh ulama muaasirin (kontemporari), rujukan yang saya sempat jumpa hanyalah kitab Ahkam Assiyam tulisan Syiekh Muhammad Bin Soleh al-Uthaimin rahimahullah ulama dari Arab Saudi. Mungkin terdapat rujukan lain yang saya terlepas pandang. Apa sekali pun syarah dari syiekh ini cukup jelas mengenai isu ini. Kitab ini sebenarnya adalah soalan-soalan atau kemusykilan masyarakat yang berkisar mengenai puasa dan ianya dijawab oleh syiekh dan dibukukan menjadi tajuk kitabnya Ahkam Assiyam.

Telah dibahagikan hukumnya kepada dua iaitu hukum puasa bagi orang yang menderma darah dan hukum menderma darah itu sendiri. Adakah dibolehkan atau tidak.

Apakah hukum puasa bagi orang yang menderma darah?

1. Seseorang yang ingin menderma darah kepada yang memerlukan, ataupun darahnya diambil untuk dibuat kajian penyakit maka hukum puasanya tidak batal sama sekali, tetapi dengan syarat kuantiti yang sedikit.

2. Seseorang yang ingin menderma darah dengan kuantiti yang banyak, dan menyebabkan badan penderma menjadi lemah, maka puasanya terbatal. Jika menderma kerana darurat contohnya seseorang memerlukan darah maka puasa itu turut terbatal tetapi tidak berdosa ke atas penderma dan wajib qada puasanya. Tetapi jika seseorang menderma darah tanpa darurat atau sebab yang munasabah maka terbatal puasanya dan berdosa serta wajib juga menqadakan puasanya.

Apakah hukum menderma darah?

1. Jika kemusykilan ini dikhususkan kepada siang hari pada bulan Ramadhan, maka tidak dibolehkan seseorang menderma darah dengan kuantiti yang banyak yang menyebabkan badan seseorang penderma menjadi lemah kecuali dalam keadaan darurat sahaja dibolehkan seperti yang disebutkan di atas.

Apakah dalilnya?

Kaedah yang diguna pakai oleh fuqaha ialah menggunakan kaedah Qiyas. Fuqaha menqiyaskan hadis:

عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أفطر الحاجم والمحجوم
Maksudnya: Dari nabi SAW: Batal puasa bagi pembekam dan dibekam.

Para fuqaha menQiyaskan menderma darah itu seperti mengeluarkan darah dari badan iaitu berbekam. Berbekam akan melemahkan badan seseorang yang dibekam. Jadi, seperti yang disebutkan sebelum ini apabila seseorang menderma darah yang boleh menyebabkan badan menjadi lemah, maka batallah puasa seseorang itu.

Sekian, terima kasih kepada pembaca.

sumber :http://ashrafirk.blogspot.com/2009/03/hukum-menderma-darah-bulan-ramadhan.html