Wednesday, July 11, 2012

Pelajaran 2 - Pertanian Dalam Kehidupan

Latar Belakang Ayat (Asbab Nuzul)
1. Golongan musyrikin suka mempertikaikan tentang nikmat Allah SWT sesuka hati.
2. Justeru itu, Allah SWT menemplak tindakan mereka dengan menunjukkan kepada mereka
    tanda-tanda kekuasaanNya
3. Tujuannya ialah sebagai hujjah untuk menolak sikap musyrikin tersebut.

Hikmah Pertanian
1. Aspek Ketuhanan
   1.1 Menjadi bukti kewujudan, kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.

2. Aspek Kemanusiaan
    2.1 Memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan pertolongan melalui ibadah sedekah dan
         zakat.

3. Aspek Perekonomian
    3.1 Menambahkan sumber pendapatan diri, keluarga dan negara.

4. Aspek Kesihatan
    4.1 Membekalkan zat dan vitamin untuk keperluan tumbesaran manusia

5. Aspek Geografi
    5.1 Menguatkan struktur tanah bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh.
Langkah Untuk Meningkatkan Hasil Pertanian
1. Menggunakan teknologi pertanian yang moden
2. Menggalakkan penyelidikan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualiti.
3. Menggalakkan para belia menceburi sektor pertanian.
4. Menyediakan skim pinjaman pertanian kepada para petani.

Kepentingan Sektor Pertanian
1. Memenuhi tuntutan fardhu kifayah.
2. Menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat.
3. Meningkatkan teknologi pertanian seperti mencipta jentera-jentera moden.
4. Menggalakkan kajian penggunaan hasil pertanian secara komersial.


Kepentingan dan Hikmah Zakat
1. Menambahkan keberkatan harta.
2. Membuktikan kesyukuran terhadap nikimat kurniaan Allah SWT.
3. Membantu golongan miskin untuk menyara kehidupan mereka.
4. Memberi sumbangan untuk pembangunan kemajuan umat Islam.

Pengajaran Ayat
1. Tumbuh-tumbuhan menjadi salah satu tanda kewujudan dan kekuasaan Allah SWT.
2. Umat Islam diharuskan menggunakan hasil pertanian untuk keperluan hidup seperti makanan
    , peraniagaan dan seumpamanya.
3. Hasil pertanian yang telah cukup syarat, wajib dikeluarkan zakat pertanian.
4. Kedekut adalah sifat yang tercela dan merugikan umat Islam.